Kik a baptisták?

A baptista közösségek a kereszténység protestáns felekezeteinek sorába tartoznak. A személyes döntésen alapuló, önkéntesen vállalt, aktív gyülekezeti tagság elvét vallják, és nagyon hangsúlyos a Bibliához való ragaszkodásuk.

Elődeik az elsők között voltak, akik évszázadokig harcoltak a „szabad államban szabad egyház” elvéért. Többek között a Nobel-békedíjas Martin Luther King az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége is baptista lelkész volt.

A Baptista Világszövetséghez (Baptist World Alliance) közel 200 országból tartoznak baptista gyülekezetek. Napjainkban a világ 110 milliós baptista családjának részeként, Magyarországon pedig a negyedik legnagyobb felekezetként szolgálják Jézus Krisztust és végzik feladatukat a társadalom javára.

Segítség a bajbajutottaknak

A rászorulókkal való törődés bibliai parancs a hívők számára, amit a baptisták egyénileg és intézményesen is igyekeznek teljesíteni. A baptistákra már a kezdetektől jellemző a karitatív szolgálat. Kiskőrösön 1905-től, Hajdúböszörményben 1910-től önerőből, állami hozzájárulás nélkül jöttek létre és működtek a szeretetházak az egyedülálló, segítségre szoruló idős emberek számára, majd az első világháború következtében árvaságra jutottaknak árvaházat létesítettek.

A baptistákra ma is különösen jellemző az önkéntesség, a szociális szolgálat.

ételosztás

Országszerte széles körben ismert az 1996- alakult Baptista Szeretetszolgálat sokrétű szociális segítő munkája. A szeretetszolgálat a Karitatív Tanács tagjaként mára Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezetévé vált, mely intézményein keresztül naponta mintegy 20 ezer embernek nyújt segítséget. Ezt a felelősségteljes munkát közel 3000 munkatárs és több száz önkéntes végzi országszerte és a világ 18 országában.

Magyarországon elsőként honosították meg 2003-ban a Cipősdoboz-akciót. A kezdeti néhány ezer dobozból mára közel 60 ezerre nőtt, szeretettel összekészített ajándékcsomagot juttatnak el a rászoruló gyerekeknek a karácsonyi időszakban.

Nemzeti Múzeum – Cipősdoboz Gála

A debreceni székhelyű Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 2011 óta működtet szociális szolgáltatásokat az északkeleti országrész rászoruló településein. Ilyen a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szenvedélybetegek nappali ellátása és a családi napközik, támogatott lakhatás stb.

A napjainkban országszerte különböző baptista fenntartók által működtetett intézmények szociális szolgálatát tovább gazdagítja az az önkéntes szolgálat, mellyel a helyi baptista gyülekezetek kapcsolódnak az intézményekben folyó munkákhoz.

Vegyük számba mindazokat a területeket, akikről a baptisták napról napra gondoskodnak: 

 • hajléktalanokon szállón vagy étkeztetéssel
 • gyermekeken a nevelőszülői hálózaton keresztül
 • családokon átmeneti otthonnal
 • menekülteken átmeneti otthonnal
 • szociális étkeztetéssel
 • időseknek házi segítségnyújtással
 • roma embereknek tervszerű támogató szolgálattal
 • időseknek bentlakásos ellátással
 • fogyatékkal élőknek foglalkoztatással, gondozással
 • pszichiátriai betegeknek gondozással
 • szenvedélybetegeknek gondozással

A jövő nemzedékével közel 50 baptista oktatási intézményben (óvoda, általános iskola, művészeti iskola, szakképzés, gimnázium, szakközépiskola és felsőoktatás) foglalkoznak, és közülük már több ezren ebben az évben szakképesítést szereznek. 

Kiváló pedagógia módszertannal és pedagógusokkal hűek mottójukhoz: „A baptista iskola több, mint iskola”. Az iskolalelkészi szolgálat segítségével szükség szerint a gyermekek és fiatalok lelki, mentális egészségét is támogatják.

Kérjük, támogassa szerteágazó szolgálatukat adója 1+1 százalékával!
Technikai szám: 0286

Támogatóik felajánlásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idős emberek élete változzon meg missziós szolgálataikon keresztül. A felajánlott összeget mindig átláthatóan, a Magyarországi Baptista Egyház közgyűlése által meghatározott missziós feladatok ellátására, működtetésére fordítják. A közösen végzett munka Isten áldásával meghozza a gyümölcseit. Soli Deo gloria!

További információ a Magyarországi Baptista Egyház adó egy százalékkal kapcsolatos honlapján érhető el.