Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 1943-ban alakult. Jelenleg 11 tagegyház és további 22 egyház és egyházakhoz kötődő szervezet testvéri együttműködése adja a közös munkát. A MEÖT elnöke Steinbach József református püspök, főtitkára Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész.

Az Ökumenikus Tanács együttműködési fórumot kínál a magyarországi egyházaknak és egyházi szervezeteknek, legfontosabb feladatának az egyházak közötti együtt munkálkodás erősítését és a Jézus Krisztusról való közös bizonyságtételt tekinti.

Az Ökumenikus Tanácson belül rendszeres bizottsági munkák folynak. Összesen nyolc bizottságuk van:

  • Missziói és Evangelizációs bizottság
  • Női bizottság
  • Vallásközi Dialógus bizottság
  • Teológiai és Keresztyén Egység bizottság
  • Szociáletikai bizottság
  • Ifjúsági bizottság
  • Theologiai Szemle szerkesztőbizottság
  • Október, a reformáció hónapja bizottság.

Támogassa a MEÖT-öt adója civil egy százalékával.
ADÓSZÁM: 18396041-1-43


A MEÖT 2019-es, az adó egy százalékok felajánlásával kapcsolatos filmjét alább tekintheti meg.

A MEÖT számos rendezvényt, országos és regionális konferenciát szervez, melyek közül kiemelkedik a minden év januárjában megtartott Ökumenikus Imahét, valamint a március első péntekén rendezett Ökumenikus Világimanap. Széles tömegeket megmozgató, nagy létszámú rendezvényük az Október, a reformáció hónapja keretében megrendezett Reformáció Gálaest. Kiemelkedő eseményeik közé tartozik a fiatalokat megmozgató PIKNIK – Ökumenikus Ifjúsági Est, melyet minden évben pünkösdöt megelőző csütörtökön rendeznek. A szakmai munkák közül különösen figyelemreméltó a Theologiai Szemle negyedévente megjelenő teológiai folyóiratuk, melyet 2012-ben a Magyar Tudományos Akadémia lektorált-tudományos szakfolyóirattá minősített.

Az Ökumenikus Tanács a genfi székhelyű Egyházak Világtanácsának (WCC – World Council of Churches) magyarországi nemzeti szervezete és társult tagja a szintén genfi székhelyű Európai Egyházak Konferenciájának (CEC – Conference of European Churches), melyen keresztül részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában.

A MEÖT széleskörű nemzetközi kapcsolatokat tart fenn öt kontinens nemzeti Egyház tanácsaival és nemzetközi egyházi szervezeteivel, koordináló szerepet vállal a magyar egyházak nemzetközi munkájában és számos nemzetközi rendezvény szervezője hazánkban. Meggyőződésünk, hogy az evangélium örömhírét a különböző egyházak csak testvéri közösségben tudják hitelesen hirdetni, melyből kicsendül az a hitbeli meggyőződés, hogy Krisztusban egy test tagjai vagyunk. 

MEÖT tagegyházak: