Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

A Magyarországi Román Ortodox Püspökség (Egyházmegye) hivatalosan 1946-ban jött létre.

Elsődleges feladata a határmenti megyék, a románok lakta települések és Budapest román ortodox híveinek lelkigondozása. A Püspökséget, mely a Román Ortodox Egyház része1999 óta vezeti a Gyulán székelő püspök.

A rendszerváltás óta az alaptevékenység kibővült az iskolai hitoktatással, amelyet a püspökség már annak hivatalos bevezetése előtt is folytatott.

Szerveznek anyaországi zarándoklatokat (péleául a moldvai kolostorokhoz) nemcsak híveik, hanem az érdeklődő magyar keresztények számára is.

Kérjük, támogassa Ön is a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegyét adója egy százalékának felajánlásával.
Technikai szám: 0293

Több településen  évente szerveznek élelmiszer- és egyéb adománygyűjtést a magyarországi és romániai rászorulók részére. Emellett híveik adományaival támogatják a Román Ortodox Patriarchátus médiatevékenységét, amely Magyarország területén is érzékelhető egyházi televízió és rádióadások, valamint internetes megjelenés formájában. Feladatuknak tekintik a magyar és a román nép közötti kölcsönös megértés és a keresztényi, felebaráti szeretet elmélyítését.