Magyarországi Metodista Egyház

A metodista egyház a 18. században jött létre az anglikán egyházon belüli megújulási mozgalomként. A szegények és elesettek felkarolásával sokakban felébresztette a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás gondolatát. A metodista mozgalom csak vezetője, John Wesley halála után (1791), a körülmények kényszerítő hatására vált ki az anglikán egyházból. Ma 108 országban mintegy 80 millió metodista él.

Budapesten 2016-ben ünnepelték centenáriumi jubileumát annak, hogy a Felső erdősoron működhet gyülekezetük a város szívében, a Kodály Körönd mellett, a nagykövetségek Andrássy úti sorától mindössze pár lépésre. A metodisták Jézusért járnak követségben (2Kor 5,20), az ő képviselői Ők, és Istennek tetszett, hogy ez a követség itt száz éven keresztül éljen, szolgáljon és megújuljon. Hálásak ezért a „követségi épületért”, a nemzedékről nemzedékre szolgáló lelkészekért és a testvérekért, akik elfogadták a mennyei megbízó levelet, és hűségesen álltak meg.

Az egyház alapvető célkitűzései között fontos helyet foglal el a társadalom iránti elkötelezettség, és ennek részeként az oktatási feladatokban való részvétel. Egyházuk intézményes oktatási tevékenysége 2013-ban indult. Ebben az évben Budapest XIII. kerületében a Forrai Gimnázium kezdte el működését egyházi fenntartással és vezetéssel. Öt évvel később a VII. kerületi Schola Europa Iskolában indult el az első egyházi tanév. Mindkét intézményükben OKJ-s képzéseket is biztosítanak. Intézményeik egyházi jellege fokozatosan bontakozik ki, de felekezetre való tekintet nélkül bárki beiratkozhat.

A tavalyi évben a 20. Országos Családi Táborukat szervezték meg. Az 1997 óta tartó sorozat jellegzetes része egyházuk programjainak, melynek során a különböző városok, körzetek gyülekezeti tagjai családjukkal együtt tudnak lelkileg és testileg is felfrissülni, valamint az országos egyházi közösséggel egy szívvel és egy lélekkel Isten elé lépni. A táborokban jellemzően 300 fő vesz részt.

A magyarországi metodisták a hazai protestáns egyházak sorában a wesleyánus teológiai gondolkodás képviselői. Tanításunk középpontjában a Jézus Krisztusba vetett hit általi üdvösség, az isteni kegyelemből való megigazulás áll. Metodista hangsúly a Szentlélek megszentelő munkájáról és a szeretet által munkálkodó hitről szóló tanítás, amely a szociális szolgálatok iránti elkötelezettségünkben fejeződik ki. Magyarországon első ízben 1857-ben járt metodista püspök, a hazai metodista misszió kezdő dátuma 1898, melynek a tavalyi évben ünnepelhettük 120 éves jubileumát. Napjainkra a Magyarországi Metodista Egyház 11 körzetben, mintegy 30 gyülekezeti helyen, két iskolában és két idősek otthonában láthat el rendszeres szolgálatot.

Egyházuk fontos szolgálata a roma misszió is, mely Alsózsolcán, Abonyban, Dombóváron, Kisvaszaron, Kürtöspusztán és Tatabányán is zajlik. A misszió rendszeresen szervez roma csendesnapokat, idén februárban pedig ökumenikus szinten, az alsózsolcai gyülekezetükben szervezték meg a 4. Protestáns Cigánymissziós Fórumot, melyen 450 roma testvér vett részt.

Az „In Mission Together” partnerkapcsolatuknak köszönhetően nyaranta missziós hetekre érkeznek hozzájuk amerikai metodista testvérek, mely különleges lehetőséget nyújt a szolgálatra. Az angol táborok helyszínei többek között a budapesti Forrai Gimnázium és a Schola Európa Gimnázium, valamint Kisvaszar, Alsózsolca és Kistokaj.

Az időskorúak bentlakásos intézményét a Magyarországi Metodista Egyház 1988-ban kezdte el építeni. A kaposszekcsői Márta Mária Otthon első lakóját 1990 novemberében fogadta az akkor 10 szobás, 16 férőhelyes intézményben. Folyamatos fejlesztéssel jelenleg 18 szobában 27 férőhelyet tart fenn, emellett a Budakeszin lévő Márta Mária Otthonuk 19 szobával működik, mintegy 24 férőhellyel. Az otthonok egyházi jellegűek, az épületekben található kápolnákban rendszeres vallásgyakorlásra, istentisztelet látogatására van lehetőség. Az intézetek családias működési voltát nemcsak az alacsony létszám, hanem a változatlan felállásban együtt munkálkodó, jól képzett munkatársak is garantálják, biztosítják.

Kérjük, támogassa szolgálatukat adója 1 százalékával!
Technikai szám: 0073

Egyházukban rendszeresek a női- és férfi csendesnapok, valamint az ifjúsági- és tini-korosztály felé végzett szolgálatuk, táboraik. A közmédia visszatérő rádiós műsora a Metodista Félóra, tévében pedig a Metodista Magazin műsorunkkal vannak jelen. Egyik legjelentősebb kiadványuk a Csendes Percek kéthavonta megjelenő nemzetközi, felekezetek közötti áhítatos füzet, mely jelenleg világszerte 73 kiadásban, 44 nyelven jelenik meg, s hívők tízezreit fogja össze a közös imádságban. 2001 óta a kiadvánnyal járó munkákat a Magyarországi Metodista Egyház vállalta át.