Az adakozás boldoggá tesz

Lehet pénzen boldogságot venni? Úgy tűnik igen. Azért nem teljesen úgy, mint ahogy erről a hétköznapokban gondolkodunk. A Harward Business School kutatásából ugyanis kiderült, hogy igen komoly pozitív érzelmi hatása van annak, ha valaki adakozik.

Jót tenni jó, tartja a mondás. Úgy tűnik ráadásul, hogy ez a mondat nem csak filozófiai jelentőséggel bír. Hiszen bár olyan világban élünk, ahol a fogyasztói pressziónak köszönhetően egyik elsődleges örömforrásunk saját vágyaink kielégítése lett, az ezen keresztül megszerzett öröm, boldogság és megelégedettség mellett valószínűleg van más út is.

Egy neves, amerikai üzleti iskola szakembereinek 2010-es kutatása ugyanis felmérte, hogy mi történik az emberrel, ha maga helyett másra költ, adakozik. 136 országban vizsgálták a kérdést, kíváncsiak voltak arra, hogy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül eredményez-e az adakozás örömöt.

A kutatás legfontosabb megállapításai a következők voltak:

  • a nagylelkűség pozitív érzéseket vált ki kulturális kontextustól függetlenül bárkiben, vagyis az adakozás örömet okoz
  • a 136 ország válaszadóinak elmondásaiból kiderül, hogy jobban érezték magukat, ha azokra a pillanatokra gondoltak, amikor nem magukra, hanem másokra költöttek
  • a pozitív érzelmi hatások függetlenek attól, hogy mennyit költünk másokra, így mindegy mennyit tudunk adni, részesülhetünk a jótékonykodás nyújtotta örömből

A nyers kutatási adatokat a szakemberek ráadásul két, egymástól igen eltérő ország (Kanada és Uganda) kísérleti adataival is kiegészítették, mindezek pedig megerősítették a hipotéziseiket.

Ha a harwardi kutatást egy időre magára hagyjuk, és beleolvasunk az 1967-ben alapított, amerikai Psychology Today című pszichológiai magazin egyik cikkébe, akkor azt találjuk, hogy az adakozásnak komoly neurális hatásai is vannak. Az egyik, hogy az adományozás aktiválja az agy jutalmazó központját, vagyis, ha adunk, olyan, mintha önmagunkat ajándékoznánk meg. A másik pedig az, hogy adakozás közben oxytocin szabadul föl a szervezetben, ami csökkenti a stresszt. Összefoglalóan pedig elmondható, hogy az adakozástól egészségesebbek leszünk.

Egy sokszor köldöknézegetésnek és kávéházi bölcsességnek tűnő mondat volt a kiindulási pontunk, innen jutottunk el odáig, hogy az adakozásnak nagyon pozitív fiziológiai és pszichológiai hatásai vannak. Kultúrától, országtól, pénzügyi státusztól, adományozott összegtől függetlenül. Ha tehát arra keressük a választ, hogy miért adakozzunk, a megoldás egyszerű: amellett, hogy jót teszünk másokkal, egyben saját magunkkal is törődünk. Boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak leszünk tőle, vagyis a végén mindenki nyer.