Magyarországi Evangélikus Egyház

A Magyarországi Evangélikus Egyház célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben és intézményeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Bántalmazott anyák és gyermekeik

Sokszor szomorú események vezetnek ahhoz, amikor egy anya a gyermekével/gyermekeivel az utcára kerülve menedéket kér a Magyarországi Evangélikus Egyház által működtetett Családok Átmeneti Otthonaiban.

A gödöllői és nyíregyházi anyaóvókban végzik krízishelyzetben lévő édesanyák és gyermekeik gondozását, átmeneti szállást, ideiglenes elhelyezést biztosítanak számukra.

Evangélikus Roma Szakkollégium

2011-ben született a megállapodás a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat létrehozásáról. A kezdeményezés abból a felismerésből indult ki, miszerint hiányzik az a szakmailag, morálisan, kettős identitásában megerősödött fiatal roma generáció, mely érti a többségi társadalom elvárásait és saját közössége szükségleteit is, és tagjai elkötelezettnek érzik magukat a párbeszéd és kapcsolat formálásában.

Gyülekezetek / közösségek

A Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik legnagyobb történelmi egyház Magyarországon, mintegy kettőszáz-tizenötezer taggal. Közel háromszáz gyülekezetükben végzik szolgálatukat.

A Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik legnagyobb történelmi egyház Magyarországon, mintegy kétszáztizenötezer taggal. Az evangélikusság hitbeli alapjai a bibliai kereszténységig nyúlnak vissza; felekezetük a lutheri reformáció nyomán alakult ki, amely 1517-ben kezdődött. Közel háromszáz gyülekezetük Jézus Krisztushoz kötődő közösségében a tagok minden különbözőségük ellenére „egy testhez” tartoznak – a legkisebb szórványgyülekezetben éppúgy, mint a tízezres lélekszámot is meghaladó egyházközségekben.

Hajléktalanok

A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásával működő intézményekben igyekeznek mind az egyházi, mind az országos, mind pedig az uniós elvárásoknak és törekvéseknek megfelelve emberséges környezetet biztosítani ellátottjaik számára. Az intézményekben rendszeres egészségügyi ellátást, étkezést, mentálhigiénés ellátást és szabadidős, kulturális programokat, valamint szociális foglalkoztatást is biztosítanak az ellátottak számára.

Idősek

Munkájuk gerincét többek között az idősek ellátása jelenti. Szeretetotthonaik nagy tapasztalattal rendelkeznek ellátásukban. Szakképzett munkatársaik, szép környezet, gondos ellátás és szükség esetén ápolás biztosítja, hogy az intézményeik lakói jól érezzék magukat. Szeretnék jó barátként, segítőként az idős ember mellett állni, elkísérni útjukon, végig biztosítva egy megértő társ jelenlétét.

Iskolák

Az evangélikus egyház iskoláiban a gyerekeket nyitott szellemiségben nevelik. Figyelembe vesszik az egyéni adottságokat, a személyiség egészének fejlesztését és kibontakoztatását tűzték ki célul. Oktatási intézményeiket az egymástól tanulni képes és egymást gazdagító békés egymás mellett élés jellemzi. A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában (2015. október 1.) 30 óvoda, 17 általános iskola, 3 szakiskola, 16 gimnázium, 5 szakközépiskola, 16 alapfokú művészetoktatási intézmény és 9 kollégium végzi tevékenységét. A teljes intézményi hálózatban 17.830 tanuló tanul.

Óvodák

A tudományos kutatások sorozata igazolja, hogy a kisgyermekkorban megszerzett ismeretek és elsajátított, alapvető magatartásformák életre szólóan meghatározóak. Az egyházi óvodának épp ezért kiemelt helye és szerepe van a nevelés folyamatában. Közvetlen környezetében a gyermek a jézusi szeretet legalapvetőbb megnyilvánulásait: alapvető jóságot, figyelmességet, szabályokhoz való alkalmazkodást és a megbocsátani tudás képességét tapasztalja és gyakorolja.

Kérjük, támogassa Ön is a Magyarországi Evangélikus Egyházat adója egy százalékának felajánlásával.
Technikai szám: 0035

További információ a Magyarországi Evangélikus Egyház adó egy százalékkal kapcsolatos honlapján érhető el.