Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus

Az első ismert magyar orthodoxok, azaz keleti keresztények Konstantinápolyhoz tartoztak, mint például Gyula, Szent István király nagyapja, később azonban a bizánci kereszténység elvesztette magyarországi fennhatóságát. A Habsburg időkben a görög származású közösségeket, az ún. első görög diaszporát, ugyan görög, illetve görög földről érkező papok, szerzetesek vezették, ám egyházjogilag szerb, majd 1945 után orosz fennhatóság alá kerültek. A rendszerváltás után adódott lehetőség a konstantinápolyi patriarchátus (vagyis egyházkormányzati egység) hivatalos bejegyzésére, mely célul tűzte ki az ezeréves magyar orthodox hagyomány őrzését, és az olyan magyar orthodox szentek tiszteletét, mint I. Szent István király, Szent Hierotheosz, Magyarország első keresztény püspöke és Árpádházi Szent Piroska- Magyarországi Szent Eiréné bizánci császárné, a konstantinápolyi Mindenható Megváltó Krisztus monostora és a hozzá tartozó karitatív kórház alapítója.  

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus papjai és hívei számos orthodox lelkiségi kiadvánnyal, imakönyvvel és fordítással segítik az orthodoxia jobb megismerését és elfogadtatását Magyarországon.

A görög kisebbség egyházi életének támogatása

A második világháború után, 1946-ban, polgárháború tört ki Görögországban, melynek hatására mintegy 7000 (közülük 5000 gyermek) görög orthodox volt kénytelen elhagyni otthonát. A menekültek, akiket második görög diaszporának is nevezünk, először Budapesten, a Hortobágyon és a Balaton környékén kaptak ideiglenes szállást, majd később az újonnan épített Beloiannisz faluban. Az Orthodox Exarchátus céljai közé tartozik a Magyarországon élő görög nemzetiség vallási hagyományainak és ünnepeinek megőrzése, a két nép barátságának ápolása.

Az épített örökség fenntartása és a görög orthodox kultúra bemutatása

Az első diaszpóra számos orthodox keresztény templomot építtetett a mai Magyarország területén, melyek közül a legfontosabbak a budapesti, miskolci (ezek később a Moszkvai Patriarchátus fennhatósága alá kerültek) a kecskeméti, a szentesi, a karcagi görög templom. A második diaszpóra idején épült a beloianniszi templom, a budapesti és a szigetszentmiklósi kápolna, illetve a Szent-György hegyi remetelak. Az Exarchátus célja, hogy ezeket a vallási értékeket megőrizze, és megmutassa az érdeklődők számára. Kecskeméten múzeumot tartanak fenn a több évszázados magyarországi ikonokból és egyházi tárgyakból, továbbá terveik között szerepel egy budapesti orthodox kulturális- egyházi és oktatóközpont létrehozása is a magyar államtól kapott Múzeum utcai Károlyi palotában.

Orthodox iskola fenntartása, hittanoktatás

Egyházuk pedagógai szerepvállalásának részeként tartják fennt a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, mely általános iskolaként, és alapfokú művészetoktatási intézményként működik, s ahol a gyerekek tanulmányaik során megismerkednek az orthodox kultúrával és a kereszténység alapvető értékeivel.

Az orthodox vallású gyerekeknek lehetőségük van hagyományaink megismerésére hittan óra formájában, vagy a templomi iskola keretében, vagy pedig a nemzetiségi iskolákban indított hittan óra formájában.

Hajléktalanok megsegítése

Az Orthodox Exarchátus szociális feladatok ellátásában is részt vesz, fenntartja az Oikos- Segítőházat, amely támogatott lakhatás szolgáltat Budapest Óhegyen azoknak a súlyos szenvedélybeteg férfiaknak és nőknek, akiknek az absztinens környezet és a lakótársi csoport megtartó erőt, a csoportos és egyéni segítői munka a jövőre nézve megerősítést jelent.

Az Orthodox Exarchátus évente több alkalommal szervez étel-és ruhaosztást az Új Út szociális egyesülettel közösen, melynek küldetése a hajléktalan, nehéz sorsú emberek körülményeinek javítása, problémáinak enyhítése, a társadalmi előítéletek csökkentése és a reintegráció elősegítése

Kérjük, támogassa Ön is a
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátust adója egy százalékának felajánlásával.
Technikai szám: 0224