Magyar Pünkösdi Egyház

A Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) közel négyszáz gyülekezet és intézmény szövetsége, melyben több mint harmincezer ember dolgozik Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésén és embertársaink segítésén.

Az anyagilag független és önfenntartó gyülekezetek elsősorban a szellemi értékek képviseletét és hirdetését tartják feladatuknak, de emellett sokan végeznek környezetükben karitatív munkát, elesett embereket, segítségre szoruló családokat támogatnak, gyakran együttműködve a helyi önkormányzat munkatársaival, intézményeivel, esetenként más (keresztény) egyházak munkatársaival, szakembereivel.

Ifinap

Oktatás

Az MPE a gyülekezetekben és különböző oktatási intézményekben végzett vasárnapi iskolai és hittanoktatói munkájában 4100 gyermekkel van kapcsolatban, nyári táborain rendszeresen több száz gyermek vesz részt. A ChrisTeens misszió a tinédzserek, az MPE Országos Ifjúsági Missziója pedig a 18 éven felüli fiatalok számára biztosít rendszeres és színvonalas programokat, évente több ezer fiatalt megmozgatva.

Drogprevenció

Speciális missziójuk, az Ifjúsági és Családépítő Szolgálat (MPE ICSÉSZ) jellemzően középiskolákban végez drogprevenciós, és más devianciát megelőző szolgálatokat, szakképzett addiktológus és pedagógus szakemberek részvételével, emellett pedig különböző sportprogramok rendezésével támogatja a fiatalok egészséges életre való nevelését, évente több ezer diákot elérve és motiválva.

Zenei misszió

A Pünkösdi Zenei Misszió (MPE PZM) magas színvonalú modern egyházi könnyűzenei szolgálatai különösen a keresztény fiatalok körében igen kedveltek. A Misszió jelentős keresztény rendezvények rendszeres szereplője, munkásságukat SZIKRA-díjjal is elismerték. Kórusuk, az Égi Szólamok a kóruszene művelői között elismert formáció, szintén számos jelentős egyházi rendezvény előadója. 

Hajléktalanok támogatása

Az MPE HAJLÉK Missziója elsősorban hajléktalanokra koncentrálva, de emellett több száz létbizonytalansággal küzdő ember számára szolgál évente több tízmillió forint értékben nyújtott, rendszeres ruha- és étel ellátással, valamint – a Budapesti Hajlék Gyülekezetén keresztül – szellemi táplálék és különböző hétköznapi szükségletekben való támogatás nyújtásával.  

Női misszió

A Király Lányai Női Misszió egyházon belüli és egyházon kívüli hölgyek támogatását és képzését szervezi, a rendszeres regionális konferenciák mellett minden év őszén legalább 1000 fő részvételével megtartott országos konferenciájukon neves belföldi és külföldi előadók bevonásával.

Börtönmisszió

Az MPE Börtönmissziója és a Budapesti Rehoboth Gyülekezet a különböző büntetés-végrehajtási intézményekben fogvatartottak számára nyújtott szellemi támogatás mellett a büntetett előéletűek társadalmi visszailleszkedését is segíti, védett, szellemileg támogató környezetet és szolgálatokat biztosítva számukra.

Kongói misszió

Az MPE Kongói Missziója jellemzően pünkösdi és más keresztyén tulajdonosi hátterű vállalkozás, gyülekezet és magánszemély adományai révén évente közel 20 millió forint értékű gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz-, műszer-, ruhanemű-, és élelmiszer szállítmányaival, valamint infrastrukturális fejlesztések (kórházépítés, vízhálózat bővítés, víztározó építés, stb.) támogatásával segíti a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő leprakórházakat, szemészeti klinikát és utazó szemészeti ambulanciát, árvaházat és a ruandai határ közelében fekvő gomai menekülttábort.

Adminisztratív segítségnyújtás

Az MPE DIAKONOSZ Szolgálata gyülekezetek, intézmények és magánszemélyek számára nyújt pályázatírási-menedzselési, illetve egyéb adminisztratív és jogi természetű segítséget.

Szeretetszolgálat

A Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat (MPSZSZ) az évente több millió Ft értékű élelmiszercsomag rászorult családokhoz, emberekhez történő eljuttatása mellett különböző családtámogató tevékenységeket szervez, illetve végez, gyermekfelügyelet, családi bölcsőde működtetése, rekreációs programok, képzések és számos más szociális jellegű támogatás biztosításával.

Cigánymisszió

Az MPE Országos Cigánymissziója közel száz, vele kapcsolatban álló roma gyülekezet tagságán és látogatóján keresztül Magyarországon egyik legnagyobb roma közösségben dolgozó misszió, számos speciális programmal és tevékenységgel. Amellett, hogy szociális intézményeiben mind munkalehetőséget, mind ellátást is tud biztosítani a legnehezebb helyzetben levő cigány embereknek, folyamatos jelenlétével, képzési és mentorációs tevékenységével, speciálisan kialakított programjaival tudományos módszerekkel is kimutatható eredményeket ér el a roma közösségek, családok körében.

Családsegítés

Az Egyház különös figyelemmel fordul a családok, ezen belül is a jövő generációi felé, bölcsődéinkben több mint 100 kisgyermeket gondozunk, jellemzően kicsi, nehezen fenntartható óvodáinkban és iskoláinkban közel 1.600 gyermekkel foglalkozunk, középfokú oktatási és szakképző intézményeinkben pedig 1.000 feletti a gyermekek, fiatalok létszáma, akiknek az oktatás-nevelés mellett igyekszünk sportolási és más, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltését szolgáló programokat, lehetőségeket biztosítani. Ezeknek a gyermekeknek nem csak a tanévben, hanem annak szüneteiben is szervezünk személyiséget építő, készségeket fejlesztő programokat, versenyeket, táborokat, jelentős mértékben segítve ezzel a dolgozó szülőket is.

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi intézményeink nevelőszülői hálózatai jelenleg kb. 600, de folyamatosan növekvő számú veszélyeztetett gyermek családban történő nevelését szervezik, illetve biztosítják, közülük évente legalább 100 gyermeknek biztosítunk az Egyház által szervezett nyári táborozási lehetőséget.

Szenvedélybetegek segítése

Az MPE évtizedek óta nyújt szakszerű és szellemi támaszt is adó segítséget, ellátást a gyógyulni kívánó szenvedélybetegek, elsősorban alkohol-, drog- és gyógyszerfüggőségben szenvedők számára, több száz tönkrement család és ember sorsát visszaterelve az emberhez méltó életbe. Speciálisan nők számára fenntartott rehabilitációs intézményünk egyidejűleg általában 20 hölgyet segít testi és szellemi egészségének helyreállításában.

Fogyatékkal élők segítése

A fogyatékkal és pszichiátriai problémákkal élők olyan rétege a társadalomnak, akik különösen kiszolgáltatottak, intézményeinkben általában 100-120 ilyen helyzetben levő embert gondozunk. Célunk, hogy ne csak a gondozásban-ellátásban részesülők, hanem családjaik is megfelelő támogatást kapjanak ezen keresztül, így legalább 100 család terheit tudjuk jelentősen megkönnyíteni.

Az Egyház intézményei ugyancsak elsősorban a nehéz sorsú emberek segítésére koncentrálva, naponta 12.800 embernek szolgálnak személyi gondozással, házi  segítségnyújtással, a különböző étkeztetést tartalmazó ellátási formákban pedig naponta legalább 45.000 fő kap tartalmas meleg ételt szolgálatainkon keresztül. Idősek bentlakásos otthonaiban jelenleg 90, különböző gondozási szükségletű idős embernek kínálunk teljes ellátást és gondozást, és folyamatban van újabb intézményegységek kialakítása is, amelyekben a tervek szerint további 50-60 fő számára tudunk magas színvonalú ellátást biztosítani.

A Magyar Pünkösdi Egyház kiemelt projektje az Isaszegen található sport- és kulturális centrum, amely befejezése után egyidejűleg akár 1.500 fő befogadásával a teljes kistérség számára kínál uszodai- és teremsportok kedvelői számára sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket, illetve közösségépítő és kulturális programokat.

A Magyar Pünkösdi Egyház kiemelt projektje az Isaszegen található sport- és kulturális centrum, amely befejezése után egyidejűleg akár 1.500 fő befogadásával a teljes kistérség számára kínál uszodai- és teremsportok kedvelői számára sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket, illetve közösségépítő és kulturális programokat.

Kérjük, támogassa Ön is a Magyar Pünkösdi Egyházat adója egy százalékának felajánlásával.
Technikai szám: 0138